Architectuur Museum Voorlinden Wassenaar

Met de realisatie van het tentoonstellingsgebouw Buitenplaats Voorlinden krijgt één van de belangrijkste particuliere verzamelingen beeldende kunst van Nederland een permanent onderkomen. Het tentoonstellingsgebouw zal ruimte bieden aan wisselende exposities, de vaste collectie en ruimtes voor permanente werken.

Architectuur Museum Voorlinden Wassenaar

De hoofdopzet van het gebouw kenmerkt zich door een reeks wanden in het landschap, parallel aan de duinrand. Zo opent het gebouw zich naar de omgeving en gaat het een relatie aan met de omliggende natuur. Het ontwerp kent in beide richtingen een driedeling, die aansluit op de onderdelen van de tentoonstellingen (vast, wisselend en permanent).

Architectuur Museum Voorlinden Wassenaar

Vanaf het toegangspad vallen de drie museale ruimten als eerste op en wordt een eerste blik in het museum geboden. Na de ruime ontvangsthal begint de route door de expositiezalen. Buiten de zalen zijn er steeds doorzichten op de mooie omgeving. Verrassende momenten ontstaan verder door inzichten in de bibliotheek, het restauratieatelier en de educatieve ruimte.

Relevant: Voorproefje collectie Museum Voorlinden!

Architectuur Museum Voorlinden Wassenaar

“De nieuwe expositieruimte is een prachtig transparant gebouw, dat in verhouding staat met de omliggende natuur.” – Burgemeester Hoekema

Van buitenaf doet het gebouw geen enkele poging te imponeren. Van binnen is het altijd verrassend. In deze architectuur ontstaan sterke indrukken van de gebruikte materialen: natuursteen en hout, de lichte witte staalconstructie van het dak, grote glaspuien en strakke natuurstenen gevel met de kleur van duinzand.

Architectuur Museum Voorlinden Wassenaar

Architectuur Museum Voorlinden Wassenaar

Kraaijvanger Architecs

Online Galerij
gastauteur@onlinegalerij.nl