Marcel van Eeden

Nederlandse, 1965

Marcel van Eeden studeerde van 1989 tot 1993 aan de avondopleiding van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Hij kreeg een aanmoedigingsprijs van de Haagse cultuurinstelling Stroom en maakte vanaf zijn afstuderen tot 1997 enkel tekeningen van negentien bij veertien centimeter, later van negentien bij achtentwintig centimeter. Deze tekeningen omvatten allerlei afbeeldingen, steevast van foto’s en illustraties uit de periode vóór zijn geboorte (ca. 1900 – 1965).

Vanaf 2001 tot 2007 onderhield hij een ‘tekenlog’ waar hij dagelijks zijn werk publiceerde. Zelf ziet Van Eeden het werk als een doorlopende serie, waarbinnen verschillende (parallel-lopende) verhalen voorkomen, zoals de tekeningen over de botanicus K.M. Wiegand (die echt heeft bestaan), die zowel een fictieve kunstenaar wordt, als een societyfiguur, architect, schrijver, misdadiger, enz. Sinds 2012 maakt hij tekeningen op grotere formaten.

Werk