Melancholieke stadsbeelden in het Museum voor Moderne Kunst ArnhemAfgelopen zaterdag is de tentoonstelling De Melancholieke Metropool. Stadsbeelden tussen magie en realisme, 1925-1950 geopend in het Museum voor Moderne Kunst Arnhem. Zoals de titel al verraadt worden er stadsbeelden getoond uit de periode 1925-1950. Beginnend in het interbellum, en doorlopend tot in de Tweede Wereldoorlog en de opbouwjaren daarna focust de tentoonstelling op een periode waarin de wereld aan grote veranderingen onderhevig was. Hoewel deze tentoonstelling wat betreft thematiek net zo goed over de Verenigde Staten had kunnen gaan, is ervoor gekozen alleen Europa te betrekken

Laurence Aëgerter, GE 9050-100907-294933 (Kandinsky, winter), 2011Van 17 oktober 2013 tot en met 20 februari 2014 exposeert de Hermitage Amsterdam bijzonder werk van Laurence Aëgerter, onder de titel The Modernists and More. Te zien is een selectie uit de fotoserie die Aëgerter maakte tijdens de tentoonstelling Matisse tot Malevich: Pioniers van de Moderne Kunst uit 2010 in de Hermitage Amsterdam. Aëgerter plaatste daarbij personen en objecten pal vóór de modernistische meesterwerken, zodat zij het beeld op de werken deels blokkeren maar tegelijk één geheel vormen met het kunstwerk zelf, als het ware “versmelten”. Wat Aëgerter’s werk vooral interessant maakt is de visie erachter.

Helser dan Hel - Ad van RielHelser dan hel. De hel (van het oergermaanse woord haljæ wat dodenrijk of onderwereld betekent) is een verschijnsel dat de mens al heel lang fascineert. In de oude culturen was de hel een plek waar het kwaad zich ophield. In de monotheïstische godsdiensten is de hel de plek waar de slechte zielen, zij die zich niet aan de goddelijke instructies hebben gehouden, tijdelijk of eeuwig worden blootgesteld aan 'een hoge mate aan fysieke en mentale pijn en lijden'. Een en ander werd bijvoorbeeld plastisch in beeld gebracht door Jeroen Bosch, of indringend verwoord in Dante's Inferno en Vondels Lucifer.

Celine van den BoornHet werk van Celine van den Boorn gaat over de verhouding tussen natuur en cultuur, over de mens en de manier waarop hij omgaat met zijn natuurlijke omgeving. In haar werk creëert Van den Boorn nieuwe versies van gefotografeerde landschappen, door de hierin voorkomende mensen, in de rol van toerist, recreant of militair, weg te schilderen. Hierdoor verschuift in het beeld de focus van de mens naar het landschap. Het landschap komt los van zijn hoedanigheid als vakantie- of oorlogsgebied en er ontstaat spanning tussen de schijnbaar ongerepte natuur ende nog zichtbare sporen van menselijke aanwezigheid.

Galerie Brandt - FairyRingwithEnglishDaisiesInstallationViewPatrick Jacobs en Paolo Ventura. In de nieuwe tentoonstelling van Galerie Brandt staan twee internationale kunstenaars centraal die meester zijn in het recreëren van werelden in miniatuurvorm. De opening zal plaatsvinden op donderdag 12 september vanaf 18:00. Patrick Jacob’s (VS, 1971) superrealistische miniatuursculpturen zijn fantastisch en Paolo Ventura, meester van de narratieve, geënsceneerde fotografie, gebruikt zijn camera niet op de traditionele wijze door de wereld om hen heen vast te leggen, maar om hun eigen verhalen te vertellen.

Untitled [Four Elements] - Hellen van Meene

De herontdekking van de wereld. Gaat de fotografie heden ten dage nog ergens over behalve dat het medium de drager is van informatie? Dat lijkt geen gekke vraag in een tijdperk dat geheel gedomineerd wordt door de beeldcultuur. Gewapend met digitale camera’s, telefoon, ipad en internet is immers iedereen in staat een foto te maken en dat beeld direct wereldwijd te verspreiden. Analoge toepassingen worden steeds meer verdrongen door een digitaal klimaat waarin beelden van iedereen en overal zijn. Waar blijft in die context de artistieke waarde van de fotografie?

ikoiko from the series the afronauts 2012 © cristina de middelFotograaf Cristina De Middel (1975, Spanje) koos als uitgangspunt voor haar project The Afronauts een klein onderwerp uit de geschiedenis van Zambia. Een ruimtevaartprogramma gestart door een onderwijzer waardoor Zambia opeens meedeed met de Verenigde Staten en Rusland in de ruimtewedloop. Met als gehoopte uitkomst de eerste Afrikaan op de maan. Door gebrek aan financiële hulp was het ambitieuze initiatief echter gedoemd te mislukken.Vijftig jaar na dato reconstrueert De Middel dit verhaal en gebruikt hierbij haar eigen verbeelding. Foam toont vanaf 13 september de uitkomst van dit project

In AlaBana it's illigal to have an ice cream cone in your back pocket at all timesOlivia Locher is 22 jaar geleden geboren in de bossen van Johnstown, Pennsylvania en woont inmiddels in Manhattan, New York City. Na het behalen van haar opleiding aan de School of Visual Arts ontving Olivia haar Bachelor of Fine Arts in fotografie in 2013. Olivia’s zegt over haar werk dat het gegrond is in dromenland en bewustzijn, terwijl Olivia zelf in het algemeen een dromer is. Wij van Online Galerij vonden haar werk er tussen uit springen en en vonden het de hoogste tijd Olivia Locher te delen met u.