DESIGN COLUMN # – VOEDINGSBODEM VOOR INSPIRATIE

Museum Boijmans Van Beuningen, foto Hans Wilschut - DESIGN COLUMN # – VOEDINGSBODEM VOOR INSPIRATIEIn het huidige tijdsgewricht zijn veel musea op zoek naar een nieuwe manier van tentoonstellen en hoe zich te profileren. Hoe kun je publiek enthousiasmeren en tegelijkertijd thema’s meer diepgang geven? Museum Boijmans van Beuningen begon bijna een jaar geleden met de Design Column, een snel wisselende tentoonstelling waarin een maatschappelijk vraagstuk becommentarieerd wordt door ontwerpers en kunstenaars. Alhoewel dit concept van de Design Column erg aanspreekt, resulteert de uiteindelijke tentoonstelling nog in te weinig actie of reactie.

Margot Zoeteman, werkzaam bij Design Academy Eindhoven en ZET, bracht een groep mensen bijeen om na te denken over de mogelijkheden om deze Design Column naar een volgend plan te tillen waarbij de reikwijdte en interactie kunnen worden vergroot.

Design Column presentatie 4

De groep mensen (samengesteld uit het netwerk van Jelle Rijpma, adviseur stedelijke en regionale ontwikkeling, en Margot Zoeteman) is zeer divers, zij bestaat uit: adviseurs op het gebied van stedelijke en regionale ontwikkeling, duurzaamheid, transitie en verandering, wetenschapper, voedselcurator, bedrijfskundige, fotograaf, ontwerper en student van Design Academy Eindhoven (Jelle Rijpma, Marianne Nevens, Philine Krosse, Margot Zoeteman, Daniël van Middelkoop, Lucas Mullié, Mark Vijfschaft, Peter van Casteren, Peter Hopman en Liesje Lokbi).

Samen willen zij meer inhoud geven aan het begrip ‘zelf organiserend vermogen van de samenleving’ en organiseren dan ook bijeenkomsten waarbij mensen uit hun eigen netwerk worden uitgenodigd om mee te denken en handelen, ieder vanuit zijn eigen achtergrond en ervaring. Hierdoor komen mensen uit verschillende disciplines met elkaar in contact en kunnen er nieuwe ideeën ontstaan.

Gisteren kwam de groep bijeen in Museum Boijmans van Beuningen om de eerste ideeën te presenteren aan Annemartine van Kesteren, curator van de Design Column. In de ruimte van de Design Column werd een kleed neergelegd dat speciaal voor de presentatie was gemaakt en hierin een rode draad vormde. Annemartine van Kesteren was erg enthousiast en wilde het kleed zelfs hebben. Wellicht is dit de eerste aanzet tot meer dynamiek in de Design Column.
Design Column presentatie 5

Er is afgesproken om met elkaar te gaan samenwerken en rondom de column meer interactie met de samenleving op gang te brengen. Het publiek zal o.a. worden betrokken bij deze constante beweging van de Design Column via een eigen weblog. Hier kan de conversatie gaande worden gehouden en door iedereen worden gevolgd. Andere ideeën gaan de komende tijd verder uitgewerkt worden.

De samenstelling van de groep is even dynamisch als de Design Column zelf en kan op ieder moment wisselen, mensen kunnen zich aansluiten of besluiten om zich terug te trekken, de groep is constant in beweging. Sinds vandaag maak ook ik deel uit van deze groep. Ik ben dan ook erg benieuwd waar de bijeenkomsten toe zullen leiden. In ieder geval denk ik dat het zal zorgen voor een welkome toevoeging aan de Design Column en aan het samenstellen van een tentoonstelling. Door mensen uit meerdere disciplines te betrekken bij het samenstellen van een tentoonstelling, kan de omslag waar de huidige tijd en het klimaat om vragen worden bereikt.

Omdat al deze ontwikkelingen mij ontzettend boeien, zal ik dit proces op de voet volgen en hier verslag van uit brengen op dit blog.

Tekst: Julia Mullié, Mijn Salon

Vincent Moleveld
vincent@onlinegalerij.nl

Vincent heeft online galerij opgezet om kunst en cultuur toegankelijker te maken voor hemzelf en het grote publiek. Gaandeweg bleek online galerij voor hem de plek waar liefde voor kunst en cultuur begint