LitLab: digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek op de middelbare school.

LitLab is een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek op de middelbare school. Door middel van digitale experimenten kunnen bovenbouwleerlingen proeven van academisch onderzoek naar de Nederlandse literatuur in brede zin: van Middelnederlandse verhalen tot hedendaagse popmuziek. De lessen sluiten aan bij recent academisch onderzoek en richten zich voor nu op het gebruik van digitale methoden en collecties die voor iedereen toegankelijk zijn. Zo vormt LitLab een schakel tussen leerlingen, docenten en onderzoekers.

Waarom een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek?

LitLab is een antwoord op een aantal lacunes in het schoolvak Nederlands die het afgelopen jaar vastgesteld werden. Docenten bleken grote behoefte te hebben aan onderwijsmateriaal dat verband legt tussen het schoolvak Nederlands en de wetenschappelijke bestudering van de Nederlandse taal en cultuur, en leerlingen een onderzoekende houding aanleert. Het laboratorium beoogt bestaande methoden te verrijken en aan te vullen met een reeks enthousiasmerende en wetenschappelijk geïnspireerde opdrachten die de leerlingen tot literatuuronderzoekers maakt. Er bleek ook behoefte aan domeinoverstijgend onderwijs. Daarom sluit LitLab weliswaar vooral aan op het examendomein ‘Literatuur’, maar betrekt in de proefopstellingen ook leerdoelen uit de andere subdomeinen van het schoolvak Nederlands (taalkunde, communicatie).

Hoe kan LitLab gebruikt worden?

De proeven zijn bedoeld als extra’s naast verplichte eindexamenprogramma’s, en dragen bij aan de drie subdomeinen van het domein literatuur, namelijk literaire ontwikkeling, literatuurgeschiedenis en literaire begrippen. Voor leerlingen die een profielwerkstuk op het terrein van de Nederlandse literatuur willen maken, kunnen de proeven een goede voorbereiding vormen. Op de site worden per proef concrete suggesties voor onderwerpen van die profielwerkstukken gedaan. Zie voor meer details over het gebruik van de proeven de docentenhandleidingen.

Voor meer informatie bezoek de website www.litlab.nl

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Cultuurfonds. Bezoek de vernieuwde website van het Cultuurfonds om te zien hoe jij ook kunt bijdragen aan Cultuur, Natuur en Wetenschap!

Vincent Moleveld
vincent@onlinegalerij.nl

Vincent heeft online galerij opgezet om kunst en cultuur toegankelijker te maken voor hemzelf en het grote publiek. Gaandeweg bleek online galerij voor hem de plek waar liefde voor kunst en cultuur begint