Sits, het prachtige katoen uit India dat vanaf de 17de eeuw de wereld veroverde. Sinds de VOC de exotische stoffen naar Nederland bracht, is het niet meer weg te denken uit de kledingkasten. Het Fries Museum beschikt over een grote...

Het schetst een beeld van de stad vanuit een totaal nieuw perspectief, dat van de onopgemerkte inwoners: de vele wilde dieren en planten. De stad verdringt of vervangt niet de natuur, het is natuur. De forenzende patatmeeuw en de vinexvos...

LitLab is een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek op de middelbare school. Door middel van digitale experimenten kunnen bovenbouwleerlingen proeven van academisch onderzoek naar de Nederlandse literatuur in brede zin: van Middelnederlandse verhalen tot hedendaagse popmuziek. De lessen sluiten aan bij recent academisch onderzoek en richten...

De tentoonstelling Barbaren & Wijsgeren belicht de wederzijdse beeldvorming die ontstond uit de eerste innige contacten tussen China, ook wel Rijk van het Midden genoemd, en Nederland in de zeventiende eeuw. Meerdere schilderijen, tekeningen, porselein en modellen brengen de culturele uitwisseling in...

Sinds 17 juni is het nieuwe Stedelijk Museum Breda geopend. Het is een streekmuseum waar de wisselwerking tussen erfgoed, beeldende kunst en beeldcultuur centraal staat. Het komt voort uit het Breda’s Museum en Museum of the Image. Stedelijk Museum Breda Het...