Kunstenaar Piet van den HeuvelCreativiteit zit kunstenaar Piet van den Heuvel in het bloed. Wanneer zijn leven plots verandert, kan hij niet anders dan zijn gevoel op linnen zetten. Een kunstlijn vol persoonlijke verhalen was geboren: I am Piet, kunst geïnspireerd op het eigenwijze dat in ieder mens schuilt. Met passie voor grafische vormen en beeld in combinatie met persoonlijke teksten heeft Piet een geheel eigen concept ontwikkeld.

De Hollandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw is wereldberoemd, dit maakt het maken van een top 10 schilderijen uit de Gouden Eeuw een lastige taak. De bekendheid dankt zij aan het bijzondere karakter en de kwaliteit van de kunstwerken, maar ook...

Roelof van Zijl: Venus en Cupido'Emoties - Geschilderde gevoelens in de Gouden Eeuw'  laat aan de hand van thema’s zoals lijden en wanhoop, liefde en lust, en vreugde en vrolijkheid zien hoe schilders in de 16e en 17e eeuw emoties geloofwaardig uitbeeldden. Vrijwel niets in de schilderkunst van de Gouden Eeuw was belangrijker dan het overtuigend in beeld brengen van menselijke emoties. De bekende kunsthistoricus en publicist Gary Schwartz stelt de tentoonstelling samen.

Helser dan Hel - Ad van RielHelser dan hel. De hel (van het oergermaanse woord haljæ wat dodenrijk of onderwereld betekent) is een verschijnsel dat de mens al heel lang fascineert. In de oude culturen was de hel een plek waar het kwaad zich ophield. In de monotheïstische godsdiensten is de hel de plek waar de slechte zielen, zij die zich niet aan de goddelijke instructies hebben gehouden, tijdelijk of eeuwig worden blootgesteld aan 'een hoge mate aan fysieke en mentale pijn en lijden'. Een en ander werd bijvoorbeeld plastisch in beeld gebracht door Jeroen Bosch, of indringend verwoord in Dante's Inferno en Vondels Lucifer.