Gerard Kiljan (1891-1968), Zonder titel (Pillen), 1930. Collectie Gemeentemuseum Den Haag.

Tentoonstelling fotografie en vorm

De driehoek, het vierkant en de cirkel: wie goed kijkt, ziet deze vormen overal om zich heen. Daarom is het niet verrassend dat geometrische vormen veelvuldig terug te vinden zijn in onze dagelijkse beeldcultuur, zeker in de fotografie; vaak met opzet door de fotograaf vastgelegd, soms toevallig in de lens gevangen. Gemeentemuseum Den Haag bezit een omvangrijke collectie fotografie, een verzameling die het Fotomuseum Den Haag graag onder de aandacht brengt. Het veelzijdige thema ‘geometrie’ vormt het uitgangspunt van een overzicht met de mooiste en spannendste voorbeelden hiervan uit de collectie van het Gemeentemuseum.

Evelyn Hofer (1922-2009), Girl with Bicycle, Dublin, 1966. Collectie Gemeentemuseum Den Haag.

Evelyn Hofer (1922-2009), Girl with Bicycle, Dublin, 1966. Collectie Gemeentemuseum Den Haag.

Een van de zwaartepunten van de fotocollectie van het Gemeentemuseum is de Nieuwe Fotografie uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Fotografen als Piet Zwart en Paul Schuitema waren geïntrigeerd door vormen en patronen, en richtten zich minder op onderwerp of inhoud. Door het innemen van ongebruikelijke standpunten, zoals close-ups of vogelvluchtperspectief, en het toepassen van optische vervormingen experimenteerden zij met een nieuwe vormentaal die rechtstreeks voortkomt uit de mogelijkheden die het medium fotografie biedt.

Fons Brasser (1944), U-11 Stadtmitte, 1985-86. Collectie Gemeentemuseum Den Haag.

Fons Brasser (1944), U-11 Stadtmitte, 1985-86. Collectie Gemeentemuseum Den Haag.

Met de rijke museumcollectie Nieuwe Fotografie als beginpunt gaat de speels opgezette tentoonstelling Fotografie en vorm op zoek naar geometrische vormen in de fotografie. Sommige fotografen zoeken er met opzet naar, zoals te zien is op bijvoorbeeld de gestileerde architectuurfoto’s van Frank van der Salm, de perspectiefstudies van Jan Dibbets of de ronde borden in slagorde van Gerard Kiljan.

Wally Elenbaas (1912-2008), naaktstudie, 1959-1961. Collectie Gemeentemuseum Den Haag.

Wally Elenbaas (1912-2008), naaktstudie, 1959-1961. Collectie Gemeentemuseum Den Haag.

Andere fotografen vangen per ongeluk geometrische vormen met hun lens – achteraf blijkt er geometrie te schuilen in de wielen van een fiets of in de rechthoekige omtrek van een interieur. Op basis van onverwachte visuele overeenkomsten worden twintigste-eeuwse en hedendaagse foto’s met elkaar gecombineerd. De driehoek, de cirkel en het vierkant zijn hierbij uitgangspunten.

Afbeelding header: Gerard Kiljan (1891-1968), Zonder titel (Pillen), 1930. Collectie Gemeentemuseum Den Haag.

Fotografie en vorm

21 oktober 2017 – 14 januari 2018

www.gemeentemuseum.nl

Vincent Moleveld
vincent@onlinegalerij.nl

Vincent heeft online galerij in 2010 opgezet. Zijn doel is om kunst, fotografie en design toegankelijker te maken voor het grote publiek. Online Galerij moet DE online kunstbeurs van Nederland en Belgie worden. Een plek waar liefde voor kunst en cultuur begint!